Kombinezon Exopulse Mollii Suit

przeznaczony do redukcji spastyczności, aktywacji osłabionych mięśni i łagodzenia bólu

Zastosowana technologia

Mięśnie w ciele są pogrupowane w sposób,który pomaga im równoważyć,kontrolować i przeciwdziałać wzajemnym ruchom. Spastyczność zaburza wspólną pracę tych grup mięśni. Napina niektóre mięśnie przy jednoczesnym osłabieniu innych, często unieruchamając całą grupę. Kombinezon Exopulse Mollii Suit ma za zadanie przywrócić normalną, zdrową równowagę grup mięśniowych w całym ciele. Dokonuje tego za pomocą dobrze znanej techniki zwanej "neuromodulacją": metody, która pomaga ciału poruszać się bardziej swobodnie poprzez zmianę (lub "modulację") sposobu zachowania się nerwów mięśniowych.

Neuromodulacja to technologia, która oddziałuje bezpośrednio na nerwy w celu wywołania naturalnej odpowiedzi biologicznej. Jest to zmiana - lub modulacja - aktywności nerwów poprzez dostarczanie impulsów elektrycznych bezpośrednio do obszaru docelowego.

Istnieje kilka różnych neuromodulacji. Kombinezon wykorzystuje metodę opartą na delikatnej stymulacji dotkniętych grup mięśniowych za pomocą sygnałów elektrycznych. Wykazano, że takie podejście pomaga przywrócić sygnały mięsniowe zaburzone przez spastyczność i zsynchronizować grupy mięści, które mogły przestać współpracować we właściwy sposób.

W kombinezonie osadzonych jest 58 elektrod, które wysyłają delikatne, ledwo wyczuwalne impulsy zarówno do napiętych, spastycznych mięści, jak i do osłabionuch mięści, które zwykle stanowią dla nich przeciwwagę. Impulsy te zarówno zwalniają napięcie mięśni, jak i reaktywują słabe mięśnie, przywracając naturalną równowagę grupy i pomagając ciału ponownie poruszać się tak, jak powinno.

Project Details
Project Details