Kombinezon Exopulse Mollii Suit

informacje

Kombinezon Exopulse Mollii Suit jest pomocniczym wyrobem medycznym dla dzieci i osób dorosłych z porażeniem mózgowym (CP), stwardnieniem rozsianym (MS), udarem lub innymi zaburzeniami neurologicznymi, którzy cierpią z powodu dystonii, spastyczności mięśni, słabej aktywacji mięśni i związanego z tym bólu. Zaleca się codzienne stosowanie wyrobu, o ile lekarz nie zaleci inaczej, najlepiej w połączeniu z fizjoterapią, treningiem lub aktywnością fizyczną.

Zastosowanie:
Exopulse Mollii Suit ma na celu rozluźnienie mięśni spastycznych, utrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchu, aktywację i reedukację mięśni, zwiększenie miejscowego krążenia krwi, objawowe łagodzenie i leczenie przewlekłego, trudnego do opanowania bólu.

Kombinezonu Exopulse Mollii Suit nie należy używać:

- Jeśli użytkownik ma wszczepione elektroniczne urządzenia medyczne lub sprzęt, których działanie może zostać zakłócone przez pola magnetyczne (np. sztuczne przetoki)
- Wraz z elektronicznymi urządzeniami podtrzymującymi życie lub urządzeniami wykorzystującymi wysokie częstotliwości
- Wraz z aparatem EKG

Kombinezon Exopulse Mollii Suit może zakłócić działanie wyżej wymienionych typów urządzeń. Użytkownik ponosi ryzyko wszelkiego nieprawidłowego użytkowania kombinezonu.

Nie należy stosować stymulacji:
- na obrzękniętych, zakażonych lub posiadających zmiany zapalne miejscach albo na zmianach skórnych (np. zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki itp.);
- na szyi lub ustach, ponieważ mogą występować silne skurcze mięśni krtani i gardła, a skurcze mogą być wystarczająco silne, aby zamknąć drogi oddechowe lub spowodować trudności w oddychaniu;
- przez klatkę piersiową w tym sensie, że wprowadzenie prądu elektrycznego do serca może spowodować arytmię serca;
- przezczaszkowo.

W przypadku poniższych stanów nie należy używać kombinezonu Exopulse Mollii Suit bez konsultacji z lekarzem:

- Padaczka
- Choroby układu krążenia
- Nowotwory złośliwe (rak)
- Choroby zakaźne
- Gorączka
- Ciąża
- Choroby skóry, wysypki lub inne problemy skórne
- Inne wyroby medyczne lub terapie

Używanie kombinezonu Exopulse Mollii Suit z powyższymi może narazić użytkownika na niepotrzebne ryzyko i dlatego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Zawsze należy skonsultować się z certyfikowanym klinicystą Exopulse Mollii Suit lub z lekarzem.

Czy kombinezon powoduje jakieś skutki uboczne?
Pacjenci noszący kombinezon rzadko doświadczali pewnych łagodnych, tymczasowych skutków ubocznych otrzymywanej stymulacji. Te skutki uboczne typowe dla stymulacji elektrycznej obejmują:
- Lekkie podrażnienie skóry - Powierzchniowe zaczerwienienie skóry - Łagodne oparzenia

Producent
EXONEURAL NETWORK AB
Svärdvägen 11D
182 33 Danderyd - Szwecja
Telefon: +46 (0)8 410 277 01
E-mail: info@exopulse.com